<  R e a l i z a c j eRealizacje.html

Energia Jutra - polsko - slowacka proekologiczna akcja edukacyjna skierowana do uczniów szkół podstawowych.


Projekt zrealizowany na zlecenie agencji Grafis Projekt dla fundacji Ludzie - Innowacja - Design.

Na potrzeby projektu stworzyliśmy innowacyjne oprogramowanie edukacyjne w języku polskim i słowackim m.in grę i quizy edukacyjne wraz z filmami animowanymi, przybliżające tematy 
dotyczące wykorzystania energii odnawialnych w życiu codziennym oraz 
poszanowania środowiska.R e a l i z a c j eRealizacje.html
S h o w r e e lShowreel.html
K o n t a k tKontakt.html
O f e r t aOferta.html
N a s i  K l i e n c i
Nasi_Klienci.html